Sicame
PL | EN

Akredytowane laboratoriaNasze zaplecze badawcze – narzędzie innowacji
Grupa SICAME przywiązuje kluczową rolę do badań i rozwoju produktów oferowanych klientom na całym świecie. Stworzenie nowoczesnego i profesjonalnego zaplecza badawczego było priorytetem działań Grupy od początków jej istnienia.  Poprzez politykę współpracy i dzielenia się wiedzą w zakresie badań i prowadzonych inwestycji, spółki wchodzące w skład Grupy SICAME są lepsze od innych przedsiębiorstw pod względem wydajności oraz czasu rozwoju produktu. Jak ważnym zagadnieniem dla Grupy SICAME są badania i rozwój, niech świadczy fakt, iż corocznie 2% przychodów grupy  przeznaczanych jest na ten cel.
 
LABEP – laboratorium akredytowane
Zwieńczeniem wieloletnich działań Grupy było powstanie nowoczesnego laboratorium badawczego LABEP w Pompadour (Francja). Laboratorium to jest akredytowane przez COFRAC (francuski odpowiednik PCA – Polskiego Centrum Akredytacji) na wykonywanie badań na zgodność m. in. z takimi normami, jak:
- EN 50483:2009        Badania osprzętu do linii izolowanych nN,
- EN 50397-2:2009     Badania osprzętu do linii typu PAS,
- HD 629.1 S3:2019    Badania osprzętu do kabli SN w izolacji polietylenowej.

Zaplecze badawcze jako serce naszej strategii badawczo-rozwojowej
Obecnie Grupa ma na całym świecie laboratoria badawcze zdolne do wykonywania testów i badań osprzętu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz urządzeń kontroli i bezpieczeństwa. Badania i testy prowadzone są przez wysoko wykwalifikowany personel z wykorzystaniem regularnie atestowanych urządzeń.
 
Zakres badań przeprowadzanych w laboratoriach Grupy SICAME:

  • badania elektryczne (starzeniowe, zwarciowe, udary napięciowe i prądowe, testy długotrwałe nisko- i wysokonapięciowe, testowanie w układzie jedno- lub trójfazowym),
  • badania dielektryczne,
  • badania mechaniczne (stanowiska badań: kompresyjne, wibracyjne, zginające, wytrzymałościowe),
  • badania korozyjne i klimatyczne (mgła solna, badania termiczne, badania korozyjne w atmosferze SO₂, komora klimatyczna),
  • pozostałe (m.in.: pomiar rezystancji w megaomach, spektrometr, komora chłodnicza (do -40°C)).
Wraz z ewolucją standardów międzynarodowych oraz nowym zapotrzebowaniem na trwałość sieci energetycznych, laboratoria badawcze Grupy SICAME zostały przystosowane i wyposażone w taki sposób, aby spełniać zarówno teraźniejsze wymagania standardów lokalnych, jak i przewidywane modyfikacje i harmonizacje tychże standardów.Szukaj
Grupa Sicame na świecie
mapa
Laboratoria na świecie
Francja: SICAME (Labep), SEIFEL, CATU, DERVAUX, Mecatraction.
Hiszpania: SBI Connectors.
Włochy: SALVI.
Azja: SICAME India.
Australia: SICAME Australia.
Ameryka Północna: CICAME Energie (Kanada).
Ameryka Południowa: COMULSA (Kolumbia), COMULSA (Peru), COMULSA (Chile).
Francja: SICAME (Labep), SEIFEL, CATU, DERVAUX, Mecatraction. Hiszpania: SBI Connectors. Włochy: SALVI. Azja: SICAME India. Australia: SICAME Australia. Ameryka Północna: CICAME Energie (Kanada). Ameryka Południowa: COMULSA (Kolumbia), COMULSA (Peru), COMULSA (Chile).
www.cofrac.fr
www.cofrac.fr
Projekt i wykonanie: Web-Director